خانه »»»» دست نوشته ها »»»» خورشید…

خورشید…

?کاش مثل خورشید شویم…
هرچقدرهم تنها باشیم پشته ابر قایم شویم اما دم نزنیم..
نه مثل ماه که با ان همه ستاره ی اطراف
خود را تنها جلوه دهیم….
کاش مثل خورشید شویم…
انقدر فروتن شویم که ب ان که میدانیم
نور ماه از ماست..
هنگامی که اورا زیبا میخوانند دم نزنیم…
نه مثل ماه که بخاطر نوری که ازدیگری داریم..
خودرا زیبا بخوانیم…
کاش مثل خورشید شویم…
که با عشق نورش را نثار زمینی ها میکند..
درحالی که انان منتظرغروبش میمانند تا
عاشقانه هایشان را راجب ماه بگویند….
نه مثل ماه که فقط یک شب در سال کاملا
از پشت ابرغرورش بیرون میاید…
به راستی که چقد خورشیدخوب است..
کاش مثل خورشید شویم…..

image

همچنین ببینید

wpid-wp-1449148482076.jpg

انسانها…

انسانها شبیه هم عمر نمیکنند یکی زندگی میکند یکی تحمّل انسانها شبیه هم تحمّل نمیکنند …

فلزیاب