خانه »»»» خلوت دل »»»» عادی بودن!

عادی بودن!

بنام خدا

عادی بودن یکی از ویژگی های انسانِ سالم و معنوی است ؛

انسانِ عادی برای خودش اما با آگاهی زندگی می کند و رابطه معنا داری با عالم هستی دارد ،

که همان درک وحدت است..!

ما نمی توانیم صفتی را که در خود  نداریم در دیگری تشخیص دهیم زیرا ما خودمان را در پدیده های اطرافمان فرافکن می کنیم.

ما خود تمامی ِ آنچه که خوشمان یا بدمان می آید هستیم !

سکوت تنها صدای خداوند است و در سکوت متوجه می شویم که هر مساله راه حل معنوی دارد

در این حالت است که ؛

“دفاع و قضاوت و داوری” به تدریج در ما کم می شود ..!

همچنین ببینید

داریوش

عشق و زمان

به نام خدا درجزیره ای زیبا شادی ، غم ، غرور و عشق باهم زندگی …

فلزیاب