خانه »»»» خلوت دل »»»» کودکی هایم..

کودکی هایم..

 بنام خدا

کودکی هایم اتاقی ساده بود 
قصه ای ، دور ِ اجاقی ساده بود 
شب که می شد نقشها جان می گرفت 
روی سقف ما که طاقی ساده بود 
می شدم پروانه ، خوابم می پرید 
خوابهایم اتفاقی ساده بود 
زندگی دستی پر از پوچی نبود 
بازی ما جفت و طاقی ساده بود 
قهر می کردم به شوق آشتی
عشق هایم اشتیاقی ساده بود 
ساده بودن عادتی مشکل نبود 
سختی نان بود و باقی ساده بود

پ.ن :ضمن همدردی با آسیب دیدگان زلزله اخیر  برای همه عزیزانی که نزدیکان و اقوام خود را از دست داده اندآرزوی صبر و شکیبایی و برای ارواح از دست رفتگان علو درجات را از خداوند مسألت دارم .

همچنین ببینید

داریوش

همنشین

به نام خدا ســـــــلام همه ما دوستان و آشنایانی داریم که بسیاری از اوقاتمان را …

فلزیاب