خانه »»»» خلوت دل »»»» خلوت دل

خلوت دل

بنام خدا

دیوارهای دنیا بلند است و من گاهی دلم را پرت می کنم آن طرف دیوار

مثل بچه بازیگوشی که توپ کوچکش را از سر شیطنت به خانه همسایه می اندازد به امید آنکه شاید درب آن خانه باز شود،

گاهی دلم را پرت می کنم آن طرف دیوار !

آن طرف حیاط خانه ی خداست.

گاهی دست خودم را می گیرم ،می برم هواخوری

یاد ِ تو هم که همه جا با من است،تنهایی هم که پا به پایم می دود ،

می بینی؟

وقتی نیستی هم جمعمان جمع است!

همچنین ببینید

داریوش

همنشین

به نام خدا ســـــــلام همه ما دوستان و آشنایانی داریم که بسیاری از اوقاتمان را …

فلزیاب